Изграждане на Cascada Verde

22 август 2017 /

Сградата придобива своя облик. [10.08.2018]

Продължаваме нагоре! [30.03.2018]

Основите са почти завършени. [16.10.2017]

Изкопните работи вървят с пълна сила, за да може изграждането на Cascada Verde да бъде по график, както винаги. [22.08.2017]

Архитектурата принадлежи към културата, не към цивилизацията.

АЛВАР ААЛТО