Изграждане на жилищна сграда Надежда Етап I и II

20 септември 2016 /

На снимките виждате изграждането на жилищна сграда Надежда Етап I, намираща се в гр. София. На по-голямата снимка строящият се Етап II се вижда вдясно от вече построената сграда Етап I. [20.09.2016]

Жилищна сграда Надежда Етап II е почти завършена, както се вижда на горните две снимки. Остава да бъде довършена фасадата, както и вътрешното пространство. [03.04.2017]

Свят, който вижда изкуството и инженерството разделени, не вижда света като цяло.

ПРОФЕСОР СЪР ЕДМЪНД ХАПОЛД