Европейско финансиране

23 септември 2020 /

Фючър Проджектс ЕООД получи европейско финансиране по ОПИК за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.