в.з. Камбаните (София), България

_S_N#17

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Жилищна сграда

РЗП: 450 кв. м.

Година: 2021

Конструкция: Стоманобетонна

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект

В строеж

Изпълнен обект