с. Лозенец (Бургас), България

B&D Boutique Resort

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Обществена сграда

РЗП: 5 900 кв. м.

Година: 2015

Конструкция: Стоманобетонна

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект 

В строеж

Изпълнен обект