София, България

Flora Residence

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Жилищна сграда

РЗП: 1 653 кв. м.

Година: 2019

Конструкция: Стоманобетонна

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект

В строеж

Изпълнен обект