София, България

Heritage Plaza

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Обществена сграда

РЗП: 7 812 кв. м.

Година: 2017

Конструкция: Стоманобетонна

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва 

Завършен проект

В строеж

Изпълнен обект