с. Голяновци (Костинброд), България

KK House

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Жилищна сграда

РЗП: 123 кв. м.

Година: 2018

Конструкция: Дървена сглобяема

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект

В строеж

Изпълнен обект