София, България

Христо Смирненски 36

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Жилищна сграда

РЗП: 780 кв. м.

Година: 2015

Конструкция: Стоманобетонна

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект 

В строеж

Изпълнен обект