с. Димитровци (Велико Търново), България

Villa Kahlo

01
Местоположение

02
Информация

Категория: Жилищна сграда

РЗП: 60 кв. м.

Година: 2018

Конструкция: Дървена сглобяема

03
Ниво на завършеност

Проектът се изработва

Завършен проект 

В строеж

Изпълнен обект